Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 31. märtsi 2014. aasta määrus – BO versus komisjon

(kohtuasi F-121/11)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

____________

1    ELT C 25, 28.1.2012, lk 72.