Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 11. aprillil 2012 - Peter Pinckney versus KDG médiatech AG

(kohtuasi C-170/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Peter Pinckney

Vastustaja: KDG médiatech AG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artikli 5 punkti 3 tuleb tõlgendada nii, et kui autori varalisi õigusi on veebisaidil avaldatud teabesisuga väidetavalt rikutud,

-    siis võib isik, kes leiab, et tema õigusi on rikutud, pöörduda kahju hüvitamise nõudega iga sellise liikmesriigi kohtute poole, mille territooriumil on või oli internetis avaldatud teabesisu juurdepääsetav, ning nõuda vaid selle kahju hüvitamist, mis tekkis selle liikmesriigi territooriumil, mille kohtusse ta pöördus,

või

-    on lisaks vaja, et see teabesisu oleks või oleks olnud suunatud avalikkusele selle liikmesriigi territooriumil, või et ilmneks mõni muu seos?

2.    Kas vastus esimesele küsimusele on sama, kui väidetav autori varaliste õiguste rikkumine ei tulene elektroonilise teabesisu veebisaidil avaldamisest, vaid nii nagu käesolevas asjas, veebisaidil sellise andmekandja müügiks pakkumisest, millel see teabesisu taasesitatakse?

____________

1 - ELT 2001 L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42.