Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2012. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Peter Pinckney kontra KDG médiatech AG

(C-170/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Peter Pinckney

Alperes: KDG médiatech AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Úgy kell-e értelmezni a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet 5. cikkének 3. pontját, hogy a szerzői vagyoni jogok internetes honlap tartalma általi állítólagos megsértése esetén

-    a sértett személynek lehetősége van arra, hogy felelősség megállapítása iránti keresetet nyújtson be bármely tagállam bíróságához, amelynek területén az interneten közzétett tartalom hozzáférhető, vagy hozzáférhető volt, amely eredményeképpen azonban kizárólag a tagállam területén okozott kárért kaphat kártérítést;

vagy pedig

-    ezen kívül az is szükséges, hogy ez a tartalom ennek a tagállamnak a területén található közönséget célozza, illetve célozta vagy más sajátos kötődés megállapítható legyen?

2.    Az 1. pontban feltett kérdésre ugyanazt a választ kell-e adni, ha a szerzői vagyoni jogok állítólagos megsértése nem a tárgyiasulatlan tartalom, hanem, mint a jelen ügyben, ezt a tartalmat többszöröző fizikai hordozó interneten történő felkínálásával valósul meg?

____________

1 - HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o., HL 2011. L 124., 47. o.)