Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 3.10.2013 (Cour de cassationin (Ranska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Peter Pinckney v. KDG médiatech AG

(Asia C-170/12)1

(Asetus (EY) N:o 44/2001 – Tuomioistuimen toimivalta – Sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskeva asia – Tekijän taloudelliset oikeudet – Aineelliselle alustalle toisinnettu suojattu teos – Lataaminen internetiin – Vahingon ilmenemispaikan määrittäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Peter Pinckney

Vastaaja: KDG médiatech AG

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Cour de cassation – Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1) 5 artiklan 3 kohdan tulkinta – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa – Perusteet ”sen paikkakunnan, missä vahinko sattui tai saattaa sattua” määrittämiseksi – Tekijän taloudellisten oikeuksien loukkaaminen aineettoman sisällön esittämisellä internetsivustolla tai tällaisen sisällön toisintavan aineellisen tallenteen tarjoamisella internetsivustolla – Yleisölle tarkoitettu sisältö

Tuomiolauselma

Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001 5 artiklan 3 alakohtaa on tulkittava niin, että kun asiaa käsittelevän tuomioistuimen jäsenvaltiossa suojattuja tekijän taloudellisia oikeuksia väitetään loukatun, kyseinen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan vahingonkorvauskanteen, jonka tekijä on nostanut toiseen jäsenvaltioon sijoittautunutta sellaista yhtiötä vastaan, joka on tuossa toisessa jäsenvaltiossa toisintanut kyseisen teoksen aineelliselle alustalle, jota kolmanteen jäsenvaltioon sijoittautuneet yhtiöt ovat sitten myyneet sellaisella internetsivustolla, johon voidaan tutustua myös asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimialueella. Asiaa käsittelevä tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan vain sijaintijäsenvaltionsa alueella aiheutunutta vahinkoa koskevat asiat.

____________

____________

1 EUVL C 174, 16.6.2012.