Language of document :

Beroep ingesteld op 7 januari 2008 - Blais / Europese Centrale Bank

(Zaak F-6/08)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: B. Karthaus, advocaat)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Europese Centrale Bank om verzoekster geen ontheemdingstoelage toe te kennen op grond dat zij niet tien jaar vóór indiensttreding bij de verwerende partij haar woonplaats buiten het grondgebied van haar lidstaat van tewerkstelling had in de zin van artikel 17, sub ii, van de arbeidsvoorwaarden

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Europese Centrale Bank van 15 augustus 2007, in de vorm van de beslissing van de president van de Europese Centrale Bank van 8 november 2007, om verzoekster geen ontheemdingstoelage toe te kennen;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________