Language of document :

Kanne 10.1.2008 - Brune v. komissio

(Asia F-5/08)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Markus Brune (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja H. Mannes)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan päätöksen kumoaminen; tällä päätöksellä kantajaa ei ole otettu valintamenettelyn EPSO AD/26/05 varallaololuetteloon riittämättömien pisteiden vuoksi

Vaatimukset

10.5.2007 tehty vastaajan päätös ja valituksesta 2.10.2007 tehty päätös on kumottava, valintamenettelyä EPSO AD/26/05 koskeva varallaololuettelo on kumottava

toissijaisesti 10.5.2007 tehty vastaajan päätös ja valituksesta 2.10.2007 tehty päätös on kumottava ja vastaaja on velvoitettava ottamaan kantaja EPSO AD/26/05 varallaololuetteloon

viimesijaisesti 10.5.2007 tehty vastaajan päätös ja valituksesta 2.10.2007 tehty päätös on kumottava ja vastaaja on velvoitettava vahvistamaan uusi ajankohta kantajan suullista koetta varten asianmukaisella valmisteluajalla, ja hänen kelpoisuutensa varallaololuetteloon ottamiseksi on arvioitava asianmukaisten arviointiperusteiden mukaan

vastaaja on velvoitettava perustelemaan 10.5.2007 tehty päätös ja on myönnettävä oikeus tarkastella 6.3.2007 pidetyn suullisen kokeen tarkastuspöytäkirjaa

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

varotoimena on annettava yksipuolinen tuomio.

____________