Language of document :

2008. január 10-én benyújtott kereset - Brune kontra Bizottság

(F-5/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Markus Brune (Brüsszel, Belgium) (képviselő: H. Mannes ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, mellyel az a felperest elért pontszámának elégtelen volta miatt nem vette fel az EPSO AD/26/05 versenyvizsga tartaléklistájára

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az alperes 2007. május 10-i határozatát és panaszt elbíráló, 2007. október 2-i határozatát, valamint nyilvánítsa érvénytelenné az EPSO AD/26/05 versenyvizsga tartaléklistáját;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan semmisítse meg az alperes 2007. május 10-i határozatát és panaszt elbíráló, 2007. október 2-i határozatát, valamint kötelezze az alperest, hogy az vegye fel a felperest az EPSO AD/26/05 versenyvizsga tartaléklistájára;

a Közszolgálati Törvényszék harmadlagosan semmisítse meg az alperes 2007. május 10-i határozatát és panaszt elbíráló, 2007. október 2-i határozatát, valamint kötelezze az alperest, hogy az tűzzön ki a felperes számára - megfelelő felkészülési idővel - új szóbelivizsga-időpontot, és megfelelő értékelési szempontok alapján vizsgálja meg, felvehető-e a felperes a tartaléklistára;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az indokolja meg a 2007. május 10-i határozatot, és engedjen a felperesnek betekintést a 2007. március 6-i szóbeli vizsga jegyzőkönyvébe;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére;

a Közszolgálati Törvényszék hozzon ítéletet abban az esetben is, ha a felperes nem vesz részt az eljárásban.

____________