Language of document :

Talan väckt den 14 januari 2008 - Peter Schönberger mot parlamentet

(Mål F-7/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Peter Schönberger (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten O. Mader)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut att i betygsförfarandet för år 2003 inte tilldela sökanden ett tredje meritpoäng.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara svarandens beslut av den 15 januari 2007 att i betygsförfarandet för år 2003 inte tilldela sökanden ett tredje meritpoäng och ogiltigförklara svarandens beslut av den 16 oktober 2007 om avslag på sökandens klagomål mot beslutet av den 15 januari 2007,

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________