Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. februar 2009 - Schönberger mod Parlamentet

(Sag F-7/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - sammenligning af fortjenester - tildeling af points for fortjeneste - ligebehandlingsprincippet)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Peter Schönberger (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocat O. Mader)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved S. Seyr og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af Parlamentets afgørelse af 15. januar 2007 om at tildele sagsøgeren et lavere antal forfremmelsespoints end ønsket af denne

Konklusion

De afgørelser, hvorved Europa-Parlamentet har afslået at tildele Peter Schönberger et tredje point for fortjeneste for bedømmelsesåret 2003, annulleres.

Europa-Parlamentet betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 64 af 8.3.2008, s. 69.