Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 11. februāra spriedums - Schönberger/Parlaments

(lieta F-7/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Nopelnu punktu piešķiršana - Vienlīdzīgas attieksmes princips

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Peter Schönberger, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - O. Mader, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - S. Seyr un K. Zejdová)

Priekšmets

Parlamenta 2007. gada 15. janvāra lēmuma piešķirt prasītājam prioritātes punktu skaitu, kas ir mazāks par viņam vēlamo punktu skaitu, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

lēmumi, ar kuriem Eiropas Parlaments, veicot novērtējumu par 2003. gadu, ir atteicies piešķirt Schönberger kungam trešo nopelnu punktu, ir atcelti;

Eiropas Parlaments atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 64, 08.03.2008., 69. lpp.