Language of document : ECLI:EU:F:2010:32

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2010. április 26.

F‑7/08. DEP. sz. ügy

Peter Schönberger

kontra

Európai Parlament

„Eljárás – Költségek megállapítása”

Tárgy: Az eljárási szabályzat 92. cikke alapján benyújtott, a megtérítendő költségek megállapítása iránti kérelem.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a felperesnek megtérítendő költségek összegét 12 750 euróban állapítja meg.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Fogalom – A feleknél szükségszerűen felmerült költségek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

2.      Eljárás – Költségek – Megállapítás – Figyelembe veendő elemek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

3.      Eljárás – Megtérítendő költségek – A költségek megállapítására irányuló eljárásban felmerült költségek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 86. és 92. cikk)

1.      A megtérítendő költségek egyrészt a Közszolgálati Törvényszék előtt az eljárással kapcsolatban felmerült, másrészt a szükségszerű költségekre korlátozódnak. Másfelől a felperes feladata, hogy bizonyítsa az általa megtéríteni kért költségek tényleges jellegét.

(lásd a 23. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑7/98. DEP., T‑208/98. DEP. és T‑109/99. DEP. sz., De Nicola kontra EBB ügyben 2004. július 8‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2004., I‑A‑219. o. és II‑973. o.) 42. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑14/08. DEP. sz., X kontra Parlament ügyben 2009. november 10‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2009., I‑A‑1‑425. o. és II‑A‑1‑2303. o.) 21. pontja.

2.      Az uniós bíróságnak nincs felhatalmazása a felek által saját ügyvédeiknek fizetendő tiszteletdíj megállapítására, csupán azon összeget határozzák meg, amelynek erejéig e díjazás a költségek viselésére kötelezett féllel megtéríttethető. A költségek megállapítására irányuló kérelem elbírálásakor az uniós bíróságnak nem kell figyelembe vennie sem az ügyvédek tiszteletdíját meghatározó nemzeti díjszabást, sem az érintett fél által meghatalmazottaival vagy tanácsadóival e tekintetben kötött megállapodást. A díjszabásra vonatkozó uniós rendelkezések hiányában a bíróságnak szabadon kell mérlegelnie az adott ügy körülményeit, figyelembe véve a jogvita tárgyát és jellegét, az uniós jog szempontjából vett jelentőségét, valamint az ügy összetettségét, az ügyben közreműködő meghatalmazottak vagy tanácsadók által a peres eljárással összefüggésben végzett munka mennyiségét, valamint a jogvita által a felek számára képviselt gazdasági érdeket.

Emellett az ügyvédeknél felmerült útiköltségeket illetően csupán azon költségek téríttethetők meg, amely az ügyvédi irodából a Közszolgálati Törvényszék által Luxembourgban tartott tárgyalásra való utazás során merülnek fel.

Mindazonáltal nem zárható ki, hogy azon időpontra, amelyre a Közszolgálati Törvényszék kitűzi a tárgyalás időpontját, az érintett ügyvédnek az ügyvédi irodájától eltérő városban már van szakmai elfoglaltsága. Márpedig az ügyvédi szakmát megilleti az Unión belüli szolgáltatásnyújtás szabadságához való jog. Ezért a fent említett szakmai elfoglaltság szerinti városból a luxembourgi tárgyalásra való utazás költségei ugyancsak szükségszerű költségeknek tekinthetők. Ilyen esetben azonban az ügyvéd feladata, hogy igazolja az ügyvédi irodájától eltérő városban való szakmai elfoglaltságot, valamint a Luxembourgba való utazás ebből eredő költségeinek tényleges voltát.

(lásd a 24., 25., 36. és 37. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék a fent hivatkozott X kontra Parlament ügyben hozott végzésének 22. és 23. pontja.

3.       A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának a költségek vitatásáról szóló 92. cikke, az említett szabályzat 86. cikkével ellentétben, nem írja elő, hogy határozni kell a költségekről az eljárást befejező ítéletben vagy végzésben. Ugyanis, ha a Közszolgálati Törvényszék az alapeljárás költségeinek vitatására irányuló eljárásban az eljárási szabályzat 92. cikke alapján benyújtott jogorvoslat keretében határozna a vitatott költségekről, akkor adott esetben ismét hozzá fordulnának az újabb költségek újabb vitatása céljából. Ezért nem szükséges külön határozni a Közszolgálati Törvényszék előtti, a költségek vitatására vonatkozó eljárásban felmerült költségekről és munkadíjról. Mindazonáltal az uniós bíróság feladata, hogy a megtérítendő költségek rögzítése során a költségek megállapításáról szóló végzés elfogadásának időpontjáig az ügy összes körülményét figyelembe vegye.

(lásd a 45–47. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék a fent hivatkozott X kontra Parlament ügyben hozott végzésének 40. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.