Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 29. září 2010 - Brune v. Komise

(Věc F-5/08)1

"Veřejná služba - Otevřené výběrové řízení - Nezařazení na seznam úspěšných uchazečů - Průběh ústní zkoušky - Stabilita výběrové komise"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Markus Brune (Brusel, Belgie) (zástupce: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise o nezařazení žalobce na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení AD/26/05 z důvodu neuspokojivého výsledku ústní zkoušky

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. května 2007 o nezařazení M. Bruneho na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/AD/26/05 se zrušuje.

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 64, 8.3.2008, s. 69.