Language of document :

Kanne 28.7.2011 - ZZ v. neuvosto

(Asia F-75/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal ja S. Orlandi )

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2007 ylennyskierroksella.

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen 18.4.2011 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan valitus päätöksestä, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2007 ylennyskierroksella, on kumottava

nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2007 ylennyskierroksella, on kumottava tarvittavilta osin

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________