Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 28. jūlijā - ZZ/Padome

(lieta F-75/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju AST 7 pakāpē 2007. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecelējinstitūcijas 2011. gada 18. aprīļa lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību, kas vērsta pret lēmumu nepaaugstināt viņu AST 7 pakāpē 2007. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju AST 7 pakāpē 2007. gada paaugstināšanas amatā ietvaros;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________