Language of document :

Tožba, vložena 28. julija 2011 - ZZ proti Svetu

(Zadeva F-75/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe OPI, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2007 ne napreduje v naziv AST 7.

Predlogi tožeče stranke

Odločba OPI z dne 18. aprila 2010 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke zoper odločitev o njenem nenapredovanju v naziv AST 7 v napredovalnem obdobju 2007 naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se za nično razglasi odločba OPI, da tožeča stranka v napredovalnem obdobju 2007 ne napreduje v naziv AST;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.

____________