Language of document :

Kanne 28.7.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-74/11)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Rodriguez, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen sen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan toistaiseksi voimassaoleva työsopimus on irtisanottu.

Vaatimukset

Kantaja vaatii virkamiestuomioistuinta

kumoamaan komission työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen tekemän päätöksen, jolla kantajan toistaiseksi voimassaoleva työsopimus on irtisanottu, ja - siltä osin kuin on tarpeellista - valituksen hylkäävän päätöksen;

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________