Language of document :

Kanne 1.8.2011 - ZZ v. neuvosto

(Asia F-77/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Asiassa F-53/08 annetun tuomion täytäntöön panemiseksi tehdyn päätöksen, jolla on hylätty kantajan hakemus hänen ylentämisestään palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2007 ylennyskierroksella, kumoaminen sekä kantajalle väitetysti aiheutuneen vahingon korvaamista koskeva vaatimus

Vaatimukset

Euroopan unionin neuvoston pääosaston A "Henkilöstö ja hallinto" pääjohtajan 1.10.2010 tekemä päätös, joka on tehty asiassa F-53/08 5.5.2010 annetun tuomioon täytäntöön panemiseksi ja jolla on hylätty kantajan hakemus hänen ylentämisestään palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2007 ylennyskierroksella, on kumottava

neuvosto on velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutunut henkinen kärsimys ja aineellinen vahinko

neuvosto on velvoitettava maksamaan aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta määrättävälle korvaukselle 6,75 prosentin viivästyskorkoa ja hyvitysluonteista korkoa

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________