Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2012. december 12-i ítélete - Van Neyghem kontra Tanács

(F-77/11. sz. ügy)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - 2007. évi előléptetési időszak - Az előléptetés megtagadása - Megsemmisítés - Végrehajtási intézkedések - Az érdemek új összehasonlító vizsgálata)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgium) (képviselő: M. Velardo ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és J. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az F-53/08. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak végrehajtására irányuló, és a felperesnek a 2007. évi előléptetési időszakban az AST 7 besorolási fokozatba való előléptetésre vonatkozó pályázatát elutasító határozat megsemmisítése, valamint a felperest állítólag ért kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1)    A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)    Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a K. Van Neyghem részéről felmerült költségek negyedét.

3)    K. Van Neyghem maga viseli a saját költségei háromnegyedét.

____________

1 - HL C 340., 2011.11.19., 40. o.