Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 26. junija 2013 – BM proti ECB

(Zadeva F-78/11)1

(Javni uslužbenci – Zaposleni v ECB – Retroaktivno podaljšanje poskusne dobe – Odločba o odpovedi pogodbe v poskusni dobi – Disciplinski postopek)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BM (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: sprva P. Embley, M. López Torres in E. Carlini, zastopniki, nato M. López Torres in E. Carlini, zastopnici, skupaj z B. Wägenbaurjem, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe ECB o odpovedi pogodbe tožeče stranke v poskusni dobi zaradi disciplinskega prekrška, sankcioniranega z opominom.

Izrek

1.    Odločba izvršilnega odbora Evropske centralne banke z dne 20. maja 2011, v skladu s katero je bila pogodba BM odpovedana z 31. oktobrom 2011, se razglasi za nično.

2.    V preostalem se tožba zavrne.

3.    Evropska centralna banka nosi svoje stroške in stroške BM.

____________

1     UL C 319, 29. 10. 2011, str. 30.