Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2012. december 5.

F‑76/11. sz. ügy

Diana Grazyte

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel – Tízéves referencia időszak – Kezdet – Lejárat – Nemzetközi szervezetnél eltöltött szolgálati idő figyelmen kívül hagyása – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontja rendelkezéseinek analógia útján való alkalmazása”

Tárgy: az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. Grazyte lényegében a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) által hozott, tőle a külföldi munkavégzési támogatás juttatását megtagadó 2010. augusztus 25‑i határozat megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit és köteles viselni a Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők keresetei – Korlátlan felülvizsgálati jogkör – A személyzeti szabályzat 91. cikke (1) bekezdésének értelmében vett pénzügyi természetű jogviták – Fogalom – Valamely intézményt a külföldi munkavégzési támogatás kifizetésének kötelezésére irányuló kereset – Bennfoglaltság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (1) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Tisztviselők keresetei – Korlátlan felülvizsgálati jogkör – A személyzeti szabályzat 91. cikke (1) bekezdésének értelmében vett pénzügyi természetű jogviták – Fogalom – Valamely intézményt a külföldi munkavégzési támogatás kifizetésének kötelezésére irányuló kereset – Bennfoglaltság

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, 4. cikk, (1) bekezdés, b) pont; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 21. cikk)

3.      Tisztviselők – Díjazás – Külföldi munkavégzési támogatás – A biztosítás feltételei – Az alkalmazási hely szerinti tagállam állampolgárságával rendelkező Ideiglenes alkalmazott – A referencia‑időszakban az e tagállambeli szokásos tartózkodási hely – Az említett időszak kezdetének meghatározása – Valamely államban vagy nemzetközi szervezetnél eltöltött szolgálati idő figyelmen kívül hagyása

(Személyzeti szabályzat, VII. melléklet, 4. cikk, (1) bekezdés, b) pont; az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 21. cikk)

1.      Úgy kell tekinteni, hogy a valamely intézmény külföldi munkavégzési támogatás, valamint kiegyenlítő kamat megfizetésére való kötelezésére irányuló kereseti kérelmek tárgya megegyezik azon kereseti kérelmek tárgyával, amelyek arra irányulnak, hogy a Közszolgálati Törvényszék járjon el a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak az érdekelttől a külföldi munkavégzési támogatás folyósítását megtagadó határozata tekintetében, mivel a pénzügyi természetű jogviták esetében a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdésében a közösségi bíróságra ruházott korlátlan felülvizsgálati jogkör e bíróság feladatává teszi, hogy az előtte folyamatban lévő jogvitákban teljes körű megoldást adjon, azaz határozzon az alkalmazott valamennyi jogáról és kötelességéről, azzal hogy a saját felügyelete mellett az érintett intézményre kell bíznia az ítélet megfelelő részének a bíróság pontosan meghatározott feltételek szerinti végrehajtását.

(lásd a 25. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑135/06. P. sz., Weißenfels kontra Parlament ügyben 2007. december 18‑án hozott ítéletének 67. pontja.

2.      A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában szereplő rendelkezéseket akként kell értelmezni, hogy amennyiben külföldi munkavégzési támogatást igénylő valamely személy több eltérő ügynökségnél dolgozott, a referencia‑időszak akkor jár le, amikor az érintett a külföldi munkavégzési támogatás iránti kérelem alapjául szolgáló ideiglenes alkalmazotti szerződésben előírtaknak megfelelően az érintett ügynökségnél szolgálatba lép.

(lásd a 46. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑211/06. P., Adam kontra Bizottság ügyben 2008. január 24‑én hozott ítéletének 38 és 39. pontja.

3.      A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának rendelkezéseivel való analógia útján a személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt referencia‑időszakot illetően figyelmen kívül kell hagyni minden olyan időszakot, amely során valamely személy állam javára vagy nemzetközi szervezetnél dolgozott, ami azt jelenti, hogy az, hogy az érintett személy valamely állam szolgálatában vagy valamely nemzetközi szervezetnél dolgozott, nem fosztja meg őt attól a jogától, hogy külföldi munkavégzési támogatásban részesüljön, ugyanakkor a referencia‑időszak kezdetének bejelentése annál inkább fontos, hogy ellenőrizni lehessen, hogy az érintett személy valóban tíz évet töltött‑e a jelenlegi vagy egykori állampolgársága szerinti állam európai területén kívül anélkül, hogy e tíz év során valamely állam szolgálatában vagy valamely nemzetközi szervezetnél dolgozott.

A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja nem tartalmaz az annak alátámasztását lehetővé tevő semmilyen utalást, hogy a referencia‑időszak kezdetének meghatározásakor nem szabad figyelmen kívül hagyni a valamely állam vagy nemzetközi szervezet javára eltöltött szolgálati időt.

(lásd az 50. és 51. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑108/05. sz., Cavallaro kontra Bizottság ügyben 2007. szeptember 25‑én hozott ítéletének végzésének 74. pontja.