Language of document :

Kanne 20.9.2021 – Kubara v. EUIPO (good calories)

(Asia T-602/21)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Puola) (edustaja: asianajaja A. Suskiewicz)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus kuviomerkin good calories rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 18 193 512

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.7.2021 asiassa R 2167/2020-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkominen.

Luottamuksensuojan periaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaaminen, kun otetaan huomioon, että EUIPO on rekisteröinyt merkit ”Fit calories” ja ”GREEN CALORIES” EU-tavaramerkeiksi.

EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta ei ole tutkinut kattavasti niiden tavaroiden ja palvelujen luetteloa, joiden osalta riidanalaisen merkin rekisteröinti evättiin.

____________