Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 22. června 2022 – Kubara v. EUIPO (dobré kalorie)

(Věc T-602/21)1

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie dobré kalorie – Absolutní důvody pro zamítnutí – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001 – Právní jistota – Legitimní očekávání“

Jednací jazyk: polština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polsko) (zástupkyně: A. Suskiewicz, advokátka)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupce: D. Walicka, zmocněnkyně)

Předmět

Žalobou podanou na základě článku 263 SFEU se žalobkyně domáhá zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 14. července 2021 (věc R 2167/2020-1).

Výrok

Žaloba se zamítá.

Společnosti Kubara sp. z o.o. se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1     Úř. věst. C 462, 15.11.2021.