Language of document :

Üldkohtu 22. juuni 2022. aasta otsus – Kubara versus EUIPO (good calories)

(kohtuasi T-602/21)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Euroopa Liidu kujutismärgi good calories taotlus – Absoluutsed keeldumispõhjused – Eristusvõime puudumine – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c – Õiguskindlus – Õiguspärane ootus)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Poola) (esindaja: advokaat A. Suskiewicz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: D. Walicka)

Ese

Hageja palub ELTL artikli 263 alusel esitatud hagis tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) esimese apellatsioonikoja 14. juuli 2021. aasta otsus (asi R 2167/2020-1).

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Kubara sp. z o.o.-lt.

____________

1 ELT C 462, 15.11.2021.