Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2022 – Kubara/EUIPO (good calories)

(Cauza T-602/21)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative good calories – Motive absolute de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Caracter descriptiv – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Securitate juridică – Încredere legitimă”]

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (reprezentant: A. Suskiewicz, avocată)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentant: D. Walicka, agent)

Obiectul

Prin acțiunea întemeiată pe articolul 263 TFUE, reclamanta solicită anularea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 14 iulie 2021 (cauza R 2167/2020-1).

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Kubara sp. z o.o. la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 462, 15.11.2021.