Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. ožujka 2017. uputio Budai Központi Kerületi Bíróság (Mađarska) – Dunai Zsuzsanna protiv ERSTE Bank Hungary Zrt.

(predmet C-118/17)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Budai Központi Kerületi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Dunai Zsuzsanna

Tuženik: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Prethodna pitanja

Treba li točku 3. izreke presude Suda od 30. travnja 2014. Kásler i Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282) tumačiti na način da nacionalni sudac može konvalidirati ugovora sklopljen s potrošačem i u slučaju kada bi održavanje valjanosti ugovora bilo protivno ekonomskim interesima potrošača?

Poštuju li se nadležnosti Europske unije koje se odnose na uspostavljanje visoke razine zaštite potrošača i je li u skladu s temeljnim načelima prava Unije o jednakosti pred zakonom, zabrani diskriminacije, djelotvornom pravnom lijeku i jamstvu poštenog suđenja kada parlament države članice zakonski izmijeni građanskopravne ugovore iste kategorije sklopljene s potrošačima?

2/a.     U slučaju potvrdnog odgovora na drugo prethodno pitanje, poštuju li se nadležnosti Europske unije koje se odnose na uspostavljanje visoke razine zaštite potrošača i je li u skladu s temeljnim načelima prava Unije o jednakosti pred zakonom, zabrani diskriminacije, djelotvornom pravnom lijeku i jamstvu poštenog suđenja kada parlament države članice zakonom djelomično izmijeni ugovore o kreditu u kojima su iznosi izraženi u stranim valutama kako bi pravno zaštitio potrošača, kada je cjelokupan navedeni zakon protivan legitimnim interesima zaštite potrošača zato što je pravni učinak izvršenih izmjena održavanje valjanosti ugovora o zajmu pa potrošač ostaje obvezan snositi tečajni rizik?

Što se tiče opsega ugovora sklopljenih s potrošačima, poštuje li se opseg nadležnosti dodijeljenih Europskoj uniji kako bi jamčila visoku razinu zaštite potrošača i je li u skladu s temeljnim pravom na djelotvoran pravni lijek i nepristrani sud, priznatim u pravu Unije u vezi sa svim građanskopravnim parnicama, kada vijeće za ujednačavanje prakse vrhovnog pravosudnog tijela države članice usmjerava presude nadležnog suda „odlukama za ujednačavanje građanskopravne prakse” koje su obvezujuće za sve sudove?

3/a.    U slučaju potvrdnog odgovora na treće prethodno pitanje i u pogledu opsega ugovora sklopljenih s potrošačima, poštuje li se opseg nadležnosti dodijeljenih Europskoj uniji kako bi jamčila visoku razinu zaštite potrošača i je li u skladu s temeljnim pravom na djelotvoran pravni lijek i nepristrani sud, priznatim u pravu Unije u vezi sa svim građanskopravnim parnicama, kada vijeće za ujednačavanje prakse vrhovnog pravosudnog tijela neke države članice usmjerava presude nadležnog suda „odlukama za ujednačavanje građanskopravne prakse” koje su obvezujuće za sve sudove, ako se imenovanje članova vijeća za ujednačavanje ne izvršava na transparentan način u skladu s prethodno utvrđenim pravilima; ako postupak pred navedenim vijećem nije javan i ako nije moguće naknadno izvršiti uvid u taj postupak, to jest u izražena stručna mišljenja ili upotrijebljena stručna djela odnosno u način glasovanja njegovih članova ― je li bilo suglasno ili su postojala izdvojena mišljenja?

____________