Language of document :

2017 m. kovo 7 d. Budai Központi Kerületi Bíróság (Vengrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Zsuzsanna Dunai / ERSTE Bank Hungary Zrt.

(Byla C-118/17)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Budai Központi Kerületi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Zsuzsanna Dunai

Atsakovė: ERSTE Bank Hungary Zrt.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Teisingumo Teismo byloje C-26/13 priimto sprendimo (rezoliucinės dalies) 3 punktą reikia suprasti taip, kad nacionalinis teismas taip pat gali pašalinti dėl verslininko ir vartotojo sudarytos sutarties sąlygos negaliojimo atsiradusią spragą, kai tolesnis sutarties galiojimas prieštarauja ekonominiams vartotojo interesams?

2.    Ar Europos Sąjungai suteiktą kompetenciją siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir pagrindinius Sąjungos teisės principus, kaip antai lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo, veiksmingos teisminės gynybos gynybą ir teisingo bylos nagrinėjimo principus, atitinka tai, kad valstybės narės parlamentas įstatymu pakeičia privatinės teisės sutartis, priskiriamas prie analogiškų kategorijų ir sudarytas verslininko ir vartotojo?

    2/a) Jei į pirmesnį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Europos Sąjungai suteiktą kompetenciją siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir pagrindinius Sąjungos teisės principus, kaip antai lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo, veiksmingos teisminės gynybos ir teisingo bylos nagrinėjimo principus, atitinka tai, kad valstybės narės parlamentas įstatymu pakeičia įvairias užsienio valiuta išreikštos paskolos sutarties dalis siekdamas apsaugoti vartotojus, tačiau tai sukelia teisėtiems vartotojų apsaugos interesams priešingas pasekmes, nes po pakeitimų paskolos sutartis toliau galioja ir vartotojui toliau tenka su valiutų kursais susijusios rizikos našta?

3.    Jeigu turinys susijęs su sutartimis, sudarytomis tarp verslininko ir vartotojo, ar Europos Sąjungai suteiktą kompetenciją siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir pagrindinius Sąjungos teisės principus, kaip antai lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo, veiksmingos teisminės gynybos ir teisingo bylos nagrinėjimo principus, atitinka tai, kad valstybės narės aukščiausiosios teisminės instancijos vienodinimo komisija visais civilinės teisės klausimais priimamais „sprendimais siekiant vienodai aiškinti teisės nuostatas“, nulemia bylą nagrinėjančio teismo jurisprudenciją?

    3a) Jei į pirmiau pateiktą klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Europos Sąjungai suteiktą kompetenciją siekiant užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir pagrindinius Sąjungos teisės principus, kaip antai lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo, veiksmingos teisminės gynybos ir teisingos bylos nagrinėjimo principus, atitinka tai, kad valstybės narės aukščiausiosios teisminės instancijos vienodinimo komisija visais civilinės teisės klausimais priimamais „sprendimais siekiant vienodai aiškinti teisės nuostatas“ nulemia bylą nagrinėjančio teismo jurisprudenciją, jeigu vienodinimo komisijos nariai (teisėjai) nėra skiriami skaidriai, pagal iš anksto nustatytas taisykles, jeigu šios komisijos taikoma procedūra nėra vieša ir jeigu neįmanoma a posteriori susipažinti su taikyta procedūra, t. y. pritaikytomis ekspertinėmis žiniomis, doktrina ir įvairių narių balsavimo rezultatais (ar nuomonės sutapo, ar ne)?

____________