Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. ožujka 2022. uputio Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) – A.G./Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

(predmet C-162/22)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: A.G.

Druga stranka u postupku: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Prethodna pitanja

Treba li članak 15. stavak 1. Direktive 2002/58/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija, u vezi s člancima 7., 8., 11. i člankom 52. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da nadležnim tijelima javne vlasti zabranjuje da podatke koje su zadržali pružatelji elektroničkih komunikacijskih usluga, a koji mogu pružiti informacije o podacima korisnika sredstva elektroničke komunikacije i o komunikacijama koje je on izvršio, koriste u istragama povreda dužnosti povezanih s korupcijom, neovisno o tome je li pristup tim podacima u konkretnom slučaju odobren s ciljem borbe protiv teških kaznenih djela i sprečavanja ozbiljnih prijetnji javnoj sigurnosti?

____________

1 SL 2002., L 201, str. 37.