Language of document :

A Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litvánia) által 2022. március 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A. G. kontra Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

(C-162/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Az alapeljárás felei

Fellebbező: A. G.

Ellenérdekű fél a fellebbezési eljárásban: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 15. cikkének az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikkével, valamint 52. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett (1) bekezdését, hogy az illetékes hatóságok a vesztegetéshez kapcsolódó hivatali visszaélésre vonatkozó nyomozás során nem használhatják fel az elektronikus hírközlési szolgáltatók által megőrzött olyan adatokat, amelyek valamely elektronikus hírközlési eszköz felhasználójának adataira és az általa folytatott közlésekre vonatkozó információkat szolgáltathatnak, függetlenül attól, hogy az adott esetben a súlyos bűncselekmények elleni küzdelem és a közbiztonságot érintő súlyos fenyegetettség megelőzése céljából engedélyezték-e az ezen adatokhoz való hozzáférést?

____________

1 HL 2002. L 201., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 29. kötet, 514. o.