Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 3. marca 2022 – A.G./Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

(Zadeva C-162/22)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: A.G.

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 15(1) Direktive 2002/58/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij v povezavi s členi 7, 8, 11 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da pristojnim javnim organom prepoveduje uporabo podatkov, ki jih hranijo ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev in iz katerih so lahko razvidne informacije o komunikacijah, ki jih je opravil uporabnik elektronskih komunikacijskih sredstev, v preiskavah kršitev dolžnosti uradne osebe, povezanih z jemanjem podkupnin, ne glede na to, ali je bil dostop do teh podatkov v konkretnem primeru dovoljen zaradi boja proti hudim oblikam kriminala in preprečevanja resnih groženj javni varnosti?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 514.