Language of document : ECLI:EU:C:2021:533

Esialgne tõlge

KOHTUJURISTI ETTEPANEK

GIOVANNI PITRUZZELLA

esitatud 1. juulil 2021(1)

Kohtuasi C891/19 P

Euroopa Komisjon

versus

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd

Apellatsioonkaebus – Dumping – Rakendusmäärus (EL) 2017/804 – Teatavate rauast või terasest õmblusteta torude import – Määrus (EL) 2016/1036 – Artikli 3 lõiked 2, 3 ja 6 ning artikkel 17 – Kahju kindlakstegemine – Hinna allalöömise analüüs – Komisjoni kohustus võtta arvesse kõiki vaatlusaluse tootega seotud turusegmente ja valimisse kaasatud liidu tootjate samasuguste toodete kogumüüki1      Algkeel: itaalia.