Language of document :

Sag anlagt den 19. december 2007 - Kaminska mod Regionsudvalget

(Sag F-142/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Magdalena Kaminska (Bruxelles, Belgien) (ved avocats L. Levi og S. Engelen)

Sagsøgt: Regionsudvalget

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Regionsudvalgets afgørelser af 30. april 2007 og af 6. september 2007 om afslag på at yde sagsøgeren dagpenge og afvisning af hendes note af 6. juni 2007. Regionsudvalget tilpligtes at betale sagsøgeren morarente af de skyldige dagpenge indtil fuldstændig betaling.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 30. april 2007 om afslag på at yde sagsøgeren dagpenge.

Annullation, om fornødent, af afgørelsen af 6. september 2007 om afslag på sagsøgerens klage.

Regionsudvalget tilpligtes at betale morarenter af de skyldige dagpenge fra 16. april 2006 og indtil fuldstændig betaling.

Regionsudvalget tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________