Language of document :

19. detsembril 2007 esitatud hagi -Kaminska versus Regioonide Komitee

(Kohtuasi F-142/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Magdalena Kaminska (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Levi, S. Engelen)

Kostja: Regioonide Komitee

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada Regioonide Komitee 30. aprilli 2007. aasta ja 6. septembri 2007. aasta otsused, millega keelduti hagejale maksmast päevarahasid ning jäeti rahuldamata tema 6. juuni 2007. aasta märkus, ning mõista kostjalt välja viivised päevarahade raames sissenõutavatelt summadelt kuni nende summade täieliku maksmiseni.

Hageja nõuded

tühistada Regioonide Komitee 30. aprilli 2007. aasta otsus, millega keelduti hagejale maksmast päevarahasid;

tühistada vajadusel 6. septembri 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus;

mõista Regioonide Komiteelt välja viivised päevarahade raames sissenõutavate summade eest alates 16.aprillist 2006 kuni sissenõutavate summade täieliku maksmiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________