Language of document :

Talan väckt den 19 december 2007 - Kaminska mot Regionkommittén

(Mål F-142/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Magdalena Kaminska (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och S. Engelen)

Svarande: Regionkommittén

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av Regionkommitténs beslut av den 30 april 2007 och av den 6 september 2007 att inte bevilja sökanden dagtraktamente respektive att avslå hennes klagomål av den 6 juni 2007 och om förpliktande för svaranden att utge dröjsmålsränta från de dagar dagtraktamente skulle ha betalats ut fram till dess betalning sker.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 30 april 2007 att inte bevilja henne dagtraktamente,

om så är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet av den 6 september 2007 att avslå hennes klagomål,

förplikta Regionkommittén att utge dröjsmålsränta från de dagar dagtraktamente skulle ha betalats ut från den 16 april 2006 fram till dess betalning sker,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________