Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. szeptember 10-i ítélete - Van Arum kontra Parlament

(F-139/07. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Értékelő jelentés - A személyzeti szabályzat 90. cikke szerinti panasz terjedelme)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Rinse Van Arum (Winksele, Belgium) (képviselő: W. van den Muijsenbergh ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: J. F. De Wachter, C. Burgos és K. Zejdová meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - Az értékelő jelentés megváltoztatására, másodlagosan annak megsemmisítésére, valamint az alperes kártérítés címén egy euró jelképes összeg megfizetésére való kötelezésére irányuló kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 92., 2009.4.12., 49. o.