Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-10 ta' Settembru 2009 - Van Arum vs Il-Parlament

(Kawża F-139/07)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Evalwazzjoni - Rapport ta' evalwazzjoni - Portata tal-ilment imsemmi fl-Artikolu 90 tar-Regolamenti tal-Persunal)

Lingwa tal-kawża: L-Olandiż

Partijiet

Rikorrent: Rinse Van Arum (Winksele, il-Belġju) (rappreżentant: W. van den Muijsenbergh, avukat)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentant: J. F. De Wachter, C. Burgos u K. Zejdová, aġenti)

Suġġett

Servizz pubbliku - Talba għall-bdil, jew sussidjarjament għall-annullment tar-rapport ta' evalwazzjoni, u għall-kundanna tal-konvenut għall-ħlas tas-somma simbolika ta' EUR 1 bħala danni.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess.

____________

1 - ĠU C 92, 12.04.2009, p. 49.