Language of document : ECLI:EU:F:2008:99

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE
(második tanács)

2008. július 10.

F‑141/07. sz. ügy

Daniele Maniscalco

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazottak – Besorolási fokozatba történő besorolás – Szerződéses alkalmazotti szerződés – Elfogadhatóság – Sérelmet okozó aktus – A személyzeti szabályzatban szereplő határidők betartása”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. Maniscalco lényegében a szerződéskötésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasította a szerződéses alkalmazotti szerződése alapján őt a IV. csoport 13. besorolási fokozatának 1. fizetési fokozatába besoroló határozat elleni panaszát.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők –Kógens jelleg – Kezdő időpont

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés, és 91. cikk; Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 117. cikk)

2.      Eljárás – Költségek – A jogszabályoknak megfelelő határozathozatal iránti kérelem

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 87. cikk, 1. §)

1.      Az alkalmazott és az intézmény közötti szerződés – amennyiben a felek annak valamennyi elemét, például az alkalmazott besorolását rögzítették – az aláírásától kezdve fejti ki hatásait, és így ettől kezdve okozhat sérelmet az ideiglenes alkalmazottnak. Így a szerződéses alkalmazottat a szerződése alapján besoroló határozat elleni panasz kellő időben, a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekezdésének megfelelően – amely bekezdés az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 117. cikke alapján analógia útján a szerződéses alkalmazottakra is alkalmazandó – történő benyújtására nyitva álló határidő kezdetét is ezen időponttól kell számítani. E megállapítást nem kérdőjelezi meg az az érv, amely szerint, ha a próbaidő leteltét megelőzően nyújtanak be panaszt, az a szerződés próbaidő leteltével történő megszüntetésével járhat. E körülmény figyelembevétele ugyanis a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében a jogviszonyok egyértelműsége és biztonsága érdekében meghatározott panaszbenyújtási és keresetindítási határidő céljának sérelmét eredményezné, valamint e rendelkezések kógens jellegének sérelmét is, amely jelleg kivonja e cikkeket a felek vagy a bíróság szabad rendelkezése alól.

(lásd a 20., 23., 25. és 27. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑137/99. és T‑18/00. sz., Martínez Páramo és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2002. július 11‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2002., I‑A‑119. o. és II‑639. o.) 54. és 56. pontja; T‑406/03. sz., Ravailhe kontra Régiók Bizottsága ügyben 2005. február 14‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2005., I‑A‑19. o. és II‑79. o.) 57. pontja; T‑455/04. sz., Beyatli és Candan kontra Bizottság ügyben 2007. március 5‑én hozott végzésének (az EBHT‑ban nem tették közzé) 37. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑105/07. sz., R bis kontra Bizottság ügyben 2008. március 6‑án hozott végzésének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 43. pontja.

2.      A Közszolgálati Törvényszék az eljárási szabályzata 87. cikkének 1. §‑a alapján a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Az a kereseti kérelem, hogy a Közszolgálati Törvényszék a jogszabályoknak megfelelően határozzon a költségekről, nem tekinthető a pervesztes félnek a költségek viselésére való kötelezése iránti kérelemnek.

(lásd a 31. és 33. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑30/91. P. sz., Lestelle kontra Bizottság ügyben 1992. június 9‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., I‑3755. o.) 38. pontja; C‑470/00. P. sz., Parlament kontra Ripa di Meana és társai ügyben 2004. április 29‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., I‑4167. o.) 86. pontja.