Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. prosince 2008 - Efstathopoulos v. Evropský parlament

(Věc F-144/07)1

"Veřejná služba - Bývalí dočasní zaměstnanci - Nařízení (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 - Odchodné - Zohlednění prémie za produktivitu při vymezení výše hrubých příjmů pobíraných v rámci nového pracovního místa"

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce : S. Efstathopoulos (Chalandri, Řecko) (zástupci: N. Korogiannakis a M. Michi, advokáti)

Žalovaný : Evropský parlament (zástupci: A. Lukošiūtė a A. Troupiotis, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 18. dubna 2007 vedoucího ke snížení důchodu žalobce a k navrácení přeplatku

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 92, 12.4.2008, s. 50.