Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 25. november 2008 - Bosman mod Rådet

(Sag F-145/07) 1

(Personalesag - tidligere kontraktansat - pensionsgivende tjenesteår - husstandstillæg - artikel 109, stk. 3 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgien) (ved avocats T. Bontinck og P. Gennari Curlo)

Sagsøgt: Rådet for den Europæiske Union (ved M. Bauer og I. Šulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af den individuelle afgørelse af 28. februar 2007, hvorved det blev afvist at inddrage husstandstillægget ved beregningen af alderspensionen i henhold til artikel 109, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Konklusion

Rådet for den Europæiske Union frifindes.

Pierre Bosman betaler alle omkostninger, dvs. han bærer sine egne omkostninger og betaler Rådets omkostninger.

____________

1 - EUT C 79 af 29.3.2008, s. 38.