Language of document :

2008 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Bosman prieš Tarybą

(Byla F-145/07)1

(Viešoji tarnyba - Buvęs sutartininkas - Ištarnauto laiko pensija - Šeimos pašalpa - Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 109 straipsnio 3 dalis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Pierre Bosman (Lebekė, Belgija), atstovaujamas advokatų T. Bontinck ir P. Gennari Curlo

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba, atstovaujama M. Bauer ir I. Šulce

Dalykas

2007 m. vasario 28 d. individualaus sprendimo, kuriuo, remiantis Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 109 straipsnio 3 dalimi, atsisakoma skirti šeimos išmoką teisių į ištarnauto laiko pensiją skaičiavimo tikslais, panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Ieškinį atmesti.

P. Bosman padengia visas, t. y. savo ir Europos Sąjungos Tarybos, bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 79, 2008 3 29, p. 38.