Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 25 noiembrie 2008 - Bosman/Consiliul

(Cauza F-145/07)1

[Funcție publică - Fost agent contractual - Pensie pentru limită de vârstă - Alocație pentru locuință - Articolul 109 alineatul (3) din RAA]

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (reprezentanți: T. Bontinck și P. Gennari Curlo, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Bauer și I. Šulce, agenți)

Obiectul

Anularea deciziei individuale din 28 februarie 2007 prin care alocația pentru locuință nu este luată în considerare la calculul drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, în temeiul articolului 109 alineatul (3) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunității

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Îl obligă pe domnul Bosman la suportarea tuturor cheltuielilor de judecată, și anume propriile cheltuieli de judecată, precum și cele efectuate de Consiliul Uniunii Europene.

____________

1 - JO C 79, 29.3.08, p. 38.