Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Općinski građanski sud u Zagrebu (Hrvaška) 29. oktobra 2020 – A. H./Zagrebačka banka d.d.

(Zadeva C-567/20)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Općinski građanski sud u Zagrebu

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: A. H.

Tožena stranka: Zagrebačka banka d.d.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 6(1) Direktive 93/131 o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, kot se razlaga v sodni praksi Sodišča, zlasti v zadevi C 118/17, Dunai, razlagati tako, da se z zakonodajnim posegom v razmerja med potrošniki – kreditojemalci in banko potrošnikom ne more odvzeti pravica, da sodno izpodbijajo določila iz prvotne pogodbe ali iz na zakonu temelječega dodatka k pogodbi, da bi uveljavljali pravico do povračila vseh koristi, ki jih je banka zaradi nepoštenih pogodbenih pogojev neupravičeno pridobila v njihovo škodo, če so na podlagi zakonodajnega posega prostovoljno privolili v spremembo prvotnega pogodbenega razmerja, vendar na podlagi zakonske obveznosti, naložene bankam, da jim tako možnost ponudijo, ne pa neposredno na podlagi intervencijskega zakona, kot je to veljalo v zadevi Dunai?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali nacionalno sodišče, ki odloča v postopku med dvema posameznikoma, kreditojemalcem in banko, in ki določb nacionalnega zakona – Zakon o izmjen[i] i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (zakon o spremembi in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih), kakor ga razlaga Vrhovni sud (vrhovno sodišče, Hrvaška) – ne more razlagati v skladu z zahtevami Direktive 93/13, lahko in/ali mora na podlagi te direktive ter členov 38 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zavrniti uporabo tega nacionalnega zakona, kakor ga razlaga Vrhovni sud (vrhovno sodišče)?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).