Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. studenoga 2020. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – J/H Limited

(predmet C-568/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: J

Tuženik: H Limited

Prethodna pitanja

1.    Treba li odredbe Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (u daljnjem tekstu: Uredba br. 1215/2012)1 , osobito članak 2. točku (a) i članak 39. Uredbe br. 1215/2012, tumačiti na način da je riječ o sudskoj odluci koju treba izvršiti i u slučaju kad se stranka – koja se u nalogu za izvršenje navodi kao dužnik nakon skraćenog ispitivanja u kontradiktornom postupku, ali samo u pogledu vezanosti na temelju pravomoćnosti presude koja je u trećoj državi donesena protiv te stranke, u smislu potraživanja utvrđenog u presudi koja je donesena u trećoj državi – obvezuje na plaćanje stranci koja je uspjela u postupku koji se vodio u trećoj državi, pri čemu se predmet postupka u državi članici ograničava na ispitivanje postoji li u odnosu na stranku koja se u nalogu za izvršenje navodi kao dužnik potraživanje utvrđeno u presudi?

2.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje:

treba li odredbe Uredbe br. 1215/2012, osobito članak 1., članak 2. točku (a) te članke 39., 45., 46. i članak 52. Uredbe br. 1215/2012 tumačiti na način da treba odbiti izvršenje neovisno o tome postoji li neki od razloga koji se navodi u članku 45. Uredbe br. 1215/2012 ako sudska odluka koju treba ispitati nije sudska odluka u smislu članka 2. točke (a) ili članka 39. Uredbe br. 1215/2012 ili ako zahtjev na kojem se temelji sudska odluka u državi članici porijekla nije obuhvaćen područjem primjene Uredbe br. 1215/2012?

3.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje i potvrdnog odgovora na drugo pitanje:

treba li odredbe Uredbe br. 1215/2012, osobito članak 1., članak 2. točku (a), članak 39., članak 42. stavak 1. točku (b) i članke 46. i 53. Uredbe br. 1215/2012 tumačiti na način da sud zamoljene države članice u postupku o zahtjevu za odbijanje izvršenja već zbog informacija koje je sud porijekla naveo u potvrdi izdanoj u skladu s člankom 53. Uredbe br. 1215/2012 nužno treba polaziti od toga da je riječ o sudskoj odluci koju treba izvršiti i koja je obuhvaćena područjem primjene Uredbe?

____________

1 SL 2012., L 351, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)