Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. studenoga 2020. uputio Finanzgericht Köln (Njemačka) – ACC Silicones Ltd./Bundeszentralamt für Steuern

(predmet C-572/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Köln

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ACC Silicones Ltd.

Tuženik: Bundeszentralamt für Steuern

Prethodna pitanja

Je li u suprotnosti s člankom 63. UFEU-a (prije članak 56. UEZ-a) nacionalni porezni propis poput onog o kojem je riječ u glavnom postupku, kojim se od nerezidentnog društva koje prima dividende povezane s udjelima, a koje nema najniži udio u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (a) Direktive 90/435/EEZ1 (kako je izmijenjena Direktivom 2003/123/EZ2 ), u svrhu povrata poreza na dohodak od kapitala traži dokaz u obliku potvrde inozemne porezne uprave da se njemu ili osobi koja izravno ili neizravno drži udjele u njegovu kapitalu ne može uračunati porez na dohodak od kapitala ili da ga se ne može odbiti kao operativni trošak ili poslovne troškove te u kojoj mjeri uračunavanje, odbitak ili prenošenje zapravo nisu izvršeni ako se od rezidentnog društva s istom veličinom udjela ne traži takav dokaz u svrhu povrata poreza na dohodak od kapitala?

U slučaju niječnog odgovora na prvo prethodno pitanje:

Je li zahtjev u pogledu potvrde navedene u prvom prethodnom pitanju u suprotnosti s načelima proporcionalnosti i korisnog učinka ako je nerezidentnom primatelju dividendi povezanih s udjelima u slobodnoj prodaji faktički nemoguće dostaviti tu potvrdu?

____________

1 Direktiva Vijeća 90/435/EEZ od 23. srpnja 1990. o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (SL 1990., L 225, str. 6.).

2 Direktiva Vijeća 2003/123/EZ od 22. prosinca 2003. o izmjeni Direktive 90/435/EEZ o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica (SL 2004., L 7, str. 41.).