Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 25. jūlijā – Messi Cuccittini/ITSB – JM.-E.V. e hijos (“MESSI”)

(lieta T-554/14)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barselona, Spānija) (pārstāvji – JLRivas Zurdo un MToro Gordillo, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: JM.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spānija)

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 23. aprīļa lēmumu lietā R 1553/2013–1 daļā, kurā līdz ar prasītāja apelācijas sūdzības noraidīšanu tika apstiprināts Iebildumu nodaļas lēmums, apmierināti iebildumi B 1 938 458 un apstiprināts Kopienas (grafiskas) preču zīmes Nr. 10 181 154 “MESSI” daļējs noraidījums;

piespriest lietas dalībniekam vai dalībniekiem, kuri iebilst pret prasību, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: prasītājsAttiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme ar vārdisku elementu “MESSI” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3., 9., 14., 16., 25. un 28. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 10 181 154Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniecePretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas vārdiskas preču zīmes “MASSI” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9., 25. un 28. klasēIebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierinātApelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidītIzvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums