Language of document : ECLI:EU:T:2018:230

Rettens dom (Sjette Afdeling) af 26. april 2018 –
Messi Cuccittini mod EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Sag T-554/14)

[EU-varemærker – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket MESSI – ældre EU-ordmærker MASSI – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001]]

1.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 35, 36 og 65-67)

2.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – vurdering af risikoen for forveksling – fastlæggelse af den relevante kundekreds – kundekredsens opmærksomhedsniveau

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 37)

3.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – figurmærket MESSI og ordmærkerne MASSI

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 42, 56, 61-64 og 75-78)

4.      EU-varemærker – klagesag – søgsmål ved Unionens retsinstanser – Rettens kompetence – prøvelse af lovligheden af appelkamrenes afgørelser – fornyet undersøgelse af faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der ikke tidligere har været forelagt kontorets instanser – udelukket

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 65)

(jf. præmis 57)

5.      EU-varemærker – bestemmelser om sagsbehandlingen – prøvelse ex officio af de faktiske omstændigheder – indsigelsessag – prøvelsen begrænset til de påberåbte anbringender – hensyntagen til velkendte kendsgerninger

(Rådets forordning nr. 207/2009, art. 76, stk. 1)

(jf. præmis 60)

6.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – lighed mellem de pågældende varemærker – bedømmelseskriterier

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 70)

7.      EU-varemærker – definition på og erhvervelse af et EU-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art – risiko for forveksling med det ældre varemærke – lighed mellem de pågældende varemærker – begrebsmæssige forskelles evne til at opveje visuelle eller fonetiske ligheder – betingelser

[Rådets forordning nr. 207/2009, art. 8, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 73)

Angående

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 23. april 2014 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1553/2013-1) vedrørende en indsigelsessag mellem J-M.-E.V. e hijos og Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Konklusion

1)

Afgørelsen truffet den 23. april 2014 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1553/2013-1) annulleres.

2)

EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Lionel Andrés Messi Cuccittini afholdte omkostninger.

3)

J-M.-E.V. e hijos, SRL bærer sine egne omkostninger.