Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018 – Messi Cuccittini v. EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Věc T-554/14)1

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie MESSI – Starší slovní ochranné známky Evropské unie MASSI – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Španělsko) (zástupci: původně J. L. Rivas Zurdo a M. Toro Gordillo, poté J.-B. Devaureix a J.-Y. Teindas Maillard, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (zástupci: původně O. Mondéjar Ortuño, poté S. Palmero Cabezas, zmocněnci)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Španělsko) (zástupci: J. Güell Serra a M. Ceballos Rodríguez, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 23. dubna 2014 (věc R 1553/2013-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společností J-M.-E.V. e hijos a L. A. Messim Cuccittinim

Výrok

Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 23. dubna 2014 (věc R 1553/2013-1) se zrušuje.

EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Lionelem Andrésem Messim Cuccittinim.

J-M.-E.V. e hijos, SRL, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 339, 29.9.2014.