Language of document :

Arrest van het Gerecht van 26 april 2018 – Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Zaak T-554/14)1

[„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk MESSI – Oudere Uniewoordmerken MASSI – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spanje) (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. L. Rivas Zurdo en M. Toro Gordillo, vervolgens J.-B. Devaureix en J.-Y. Teindas Maillard, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk O. Mondéjar Ortuño, vervolgens S. Palmero Cabezas, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanje) (vertegenwoordigers: J. Güell Serra en M. Ceballos Rodríguez, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 23 april 2014 (zaak R 1553/2013-1) inzake een oppositieprocedure tussen J-M.-E.V. e hijos en Messi Cuccittini

Dictum

De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 23 april 2014 (zaak R 1553/2013-1) wordt vernietigd.

Het EUIPO draagt, naast zijn eigen kosten, de kosten van Lionel Andrés Messi Cuccittini.

J-M.-E.V. e hijos, SRL draagt haar eigen kosten.

____________

1     PB C 339 van 29.9.2014.