Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 26 aprilie 2018 – Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI)

(Cauza T-554/14)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative MESSI – Mărci ale Uniunii Europene figurative anterioare MASSI – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

Limba de procedură: spaniola

Părţile

Reclamant: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelona, Spania) (reprezentanţi: inițial J. L. Rivas Zurdo și M. Toro Gordillo, ulterior J.-B. Devaureix și J.-Y. Teindas Maillard, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanţi: inițial O. Mondéjar Ortuño, ulterior S. Palmero Cabezas, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spania) (reprezentanţi: J. Güell Serra și M. Ceballos Rodríguez, avocați)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 23 aprilie 2014 (cauza R 1553/2013-1), privind o procedură de opoziție între J-M.-E.V. e hijos și domnul Messi Cuccittini

Dispozitivul

Anulează decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 23 aprilie 2014 (cauza R 1553/2013-1).

EUIPO suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, pe cele efectuate de domnul Lionel Andrés Messi Cuccittini.

J-M.-E.V. e hijos, SRL suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 339, 29.9.2014.