Language of document :

2021 m. kovo 3 d. Efeteio Athinon (Graikija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VP, CX, RG, TR ir kt. / Elliniko Dimosio

(Byla C-133/21)

Proceso kalba: graikų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Efeteio Athinon (Atėnų apeliacinis teismas, Graikija)

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: VP, CX, RG, TR ir kt.

Kita apeliacinio proceso šalis: Elliniko Dimosio

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyvos 1999/70/EB1 4 punktą atitinka nacionalinės teisės nuostata, kaip nagrinėjama šioje byloje, pagal kurią darbuotojams, dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis, taikomos skirtingos sąlygos jų darbo užmokesčio atžvilgiu, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 1999/70/EB 1 punktą, palyginti su panašiais darbuotojais, dirbančiais pagal neterminuotas darbo sutartis, kai vienintelis skirtingų sąlygų taikymo kriterijus yra tai, ar jų sutartį terminuota darbo sutartimi pripažįsta darbdavys, ar ji tokia pripažįstama remiantis teisės aktais?

Visų pirma, ar Direktyvos 1999/70/EB 4 punktą atitinka nacionalinės teisės nuostata, kuria pateisinamas skirtingų sąlygų taikymas darbuotojams jų darbo užmokesčio atžvilgiu dėl to, kad jie dirbo pagal terminuotas darbo sutartis, nors jų darbu tenkinami nuolatiniai ir ilgalaikiai darbdavio poreikiai?

____________

1     1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).