Language of document :

2021 m. vasario 2 d. Cour administrative d'appel de Versailles (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Byla C-61/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour administrative d'appel de Versailles

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: JP

Kitos apeliacinio proceso šalys: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2008 m. gegužės 21 d. [Europos Parlamento ir Tarybos] direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje1 13 straipsnio 1 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies nuostatose įtvirtintos taikytinos Europos Sąjungos teisės normos turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas tuo atveju, kai Europos Sąjungos valstybė narė pakankamai aiškiai pažeidžia jose nustatytus įpareigojimus, privatūs asmenys įgyja teisę reikalauti, kad ta valstybė narė atlygintų jų sveikatai padarytą žalą, tiesioginiu ir faktiniu priežastiniu ryšiu susijusią su oro kokybės pablogėjimu?

2.    Darant prielaidą, kad remiantis pirmiau nurodytomis nuostatomis iš tikrųjų galima įgyti tokią teisę į sveikatai padarytos žalos atlyginimą, kokiomis sąlygomis ši teisė atsiranda, visų pirma atsižvelgiant į datą, kada turi būti įvertinta, ar atitinkama valstybė narė neįvykdė įpareigojimų?

____________

1 OL L 152, 2008, p. 1.